Nhận mã thẻ/ Nạp điện thoại bằng mã quà tặng

Lưu ý: Chỉ nhập số điện thoại bạn muốn NẠP Mã Thẻ Cào để đảm bảo thẻ cào đúng nhà mạng bạn muốn nạp.

Ví dụ: số điện thoại bạn nhập vào để lấy mã thẻ là số điện thoại mạng Viettel, hệ thống sẽ trả về mã thẻ cào mạng Viettel.

Vui lòng kiểm tra tin nhắn ngay sau khi nhấn nút Gởi thông tin. Mã thẻ cào sẽ được gởi từ đầu số 8069 đến số điện thoại bạn muốn nhận mã thẻ. Vui lòng lưu giữ cẩn thận tin nhắn chứa mã thẻ cào này. Trường hợp tin nhắn này bị xóa nhầm, chúng tôi sẽ không thể truy xuất lại được mã thẻ cào để hỗ trợ cho bạn được!